Wednesday, January 6, 2010

Senarai Jawatankuasa Rukun Tetangga Jalan Kasturi

PENASIHAT : MEJAR (B) ABD RAZAK
PENGERUSI : TN HJ TUAH BIN HJ BURHAN
TIMBALAN PENGERUSI : MOHD SOFIAN BIN ABDULLAH
SETIAUSAHA : ZULHAIMI BIN ZAINAL ABIDIN
PEN. SETIAUSAHA : IZAMUDDIN BIN MOHD SOM
BENDARI : MEJAR (B) ZAINAL ABIDIN BIN AHMAD
JURUADUIT DALAMAN : ROZAIREEN BIN MUSZALI
KAMARUL NAZLI

20 AJK KHAIRANI BIN MIDEE ( 3 B)
ALFIAN BIN SHARANI (2 C)
NORAZMAN BIN MOHD YATIM ( 4 A)
BARKI BIN MOHD ISA (3D / 2)
TN HJ ABD LATIF BIN HJ SHAFIE (2 B)
SAIFUDDIN BIN MUHAMMAD (3D)
ABU KAHAR BIN HJ MOHD ZIN ( 4 D )
HASLAN BIN ABU HASSAN (3D /4)
KORNAIN BIN SABLI (4 B)
BAHARIN BIN ABD KADIR ( 4 C )
EFENDI BIN CHE HAAT ( 4 B)
MOHAMMAD BIN DERAMAN ( 2 A )
MOHD SHUKOR BIN KHAMIS (3 A )
SHAROM BIN MOHAMMAD (3 C )
ANBARASU A/L KARUPPANAN ( 4 A )
ABD GHANI BIN HADZRI (3D / 3)
SHAFIE BIN YUSOF ( 3D / 1 )
PN. FAUZIAH ( 4 A )
HJH HASNAH (2 B)
HUZAIRI BIN ABDUL SANI ( 4 B )

No comments:

Post a Comment